Zwangerschapsdiabetes

Ongeveer 5 tot 10 procent van de vrouwen ontwikkelt diabetes tijdens hun zwangerschap.

Zwangerschapsdiabetes is in feite een vorm van insulineresistente diabetes die ontstaat door een verstoord suikermetabolisme tijdens de zwangerschap.

Zwangerschapsdiabetes komt vaker voor in sommige families, wat een erfelijke oorzaak doet vermoeden. Ook de leeftijd tijdens de zwangerschap speelt een rol in de ontwikkeling van zwangerschapdiabetes: oudere vrouwen hebben meer kans.

Ook vrouwen met overgewicht en vrouwen die roken hebben een grotere kans om deze vorm van suikerziekte te ontwikkelen.

Tengewoordig wordt elke zwangere vrouw gescreend op zwangerschapsdiabetes. Dit kan door een eenvoudige urinetest (die vaak vals positief zijn bij zwangere vrouwen) of door meer specifieke testen zoals bloedtesten na het innemen van een hoge dosis glucose.

Zwangerschapsdiabetes heeft vaak geen enkel symptoom zodat de meeste zwangere vrouwen niet weten dat er iets mis is.

Gevaren

Zwangerschapsdiabetes kan - indien het niet behandeld wordt - gevaarlijk zijn voor zowel de moeder als het kind.

De moeder heeft een gestoorde suikerhuishouding en kan plots in hypoglycemie (te laag bloedsuikergehalte) gaan.

Vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gekregen hebben ook een grote kans (ongeveer 1 op 2) om later diabetes type 2 te krijgen.

De foetus kan een verstoorde groei vertonen. Dit kan zich uiten als een te lage groei of (meestal) juist een te hoge groei met een erg grote baby - en de daarmee samenhangende problemen tijdens de bevalling - tot gevolg.

Deze babies schijnen ook meer kans te hebben op het ontwikkelen van suikerziekte op latere leeftijd.

Zwangerschapsdiabetes verhoogt de kans op problemen tijdens de bevalling en op een miskraam.

Er zijn geen aanwijzingen dat zwangerschapsdiabetes aangeboren problemen veroorzaken bij de foetus. Dit komt omdat zwangerschapsdiabetes pas in de tweede helft van de zwangerschap, als alle belangrijke organen bij de foetus al gevormd zijn, tot ontwikkeling komt. Bij vrouwen die al diabetes hadden voor de zwangerschap is er wel een verhoogde kans op aangeboren afwijkingen bij het kind.